ubtc
矿池算力
(H/s)
loading...
日理论收益
(每 TH/s)
0.01580825
全网日理论产出币(UBTC) 0.1 万
剩余待挖(UBTC) 519.9 万
全网总量(UBTC) 2,000.0 万
26.0%
剩余待挖

比特联储(United Bitcoin,官网:https://www.ub.com/),于2017年12月12日,比特币第498777个区块产出时,诞生的分叉币,总数2000万个。它采用8M扩容升级以及隔离见证支持,加入全新的智能合约特性,并计划支持闪电网络。另外,它最为精妙的是其核心思想,将所有沉睡的(不活跃的)比特币信用价值二次利用起来,造福世界。算法与比特币算法一致。

起付 0.1 UBTC
PPS 费率 3%
收益对比 55% BTC
价格 $6.08 (ubtc)
挖矿地址 ubtc.vvpool.com:5559
算法 sha256
矿工数 18
难度 890,775,108
当前区块 743751
区块间隔时间 60 秒
矿池过去24小时挖出的区块数 44

简明教程

挖矿软件

挖矿工具:SHA256算法的矿机(比特币矿机),如蚂蚁S9,神马M3,阿瓦隆A7等
(有外网渠道的话,建议下载官方原版矿工软件。另外,使用原版软件的,请务必仔细阅读链接网页中,开发者对软件的描述以及“help”或者“readme”文件)

设置挖矿

URL:
ubtc.vvpool.com:5559
Worker:
您的钱包地址.矿工号

详细教程

ubtc 矿池算力


矿池特色

多种高收益小众币
给您的矿机更多选择
完全匿名挖矿,监控挖矿
免登录,一键直达
旱涝保收的PPS收益模式,
挖矿无需承担孤块等技术风险
采用多家DDoS高防服务
杜绝DDoS分布式服务器攻击
多机热备服务器,
保证矿池服务高稳定性
全面的数据监控,
实时监控矿机算力和挖矿收益

过去50个区块

区块高度 时间 数量 状态
743743 1.00000000 未成熟
743714 1.00000000 未成熟
743690 1.00000000 未成熟
743580 1.00000000 未成熟
743579 1.00000000 未成熟
743553 1.00000000 未成熟
743464 1.00000000 未成熟
743459 1.00000000 未成熟
743445 1.00000000 未成熟
743414 1.00000000 未成熟
743368 1.00000000 未成熟
743334 1.00000000 未成熟
743316 1.00000000 未成熟
743246 1.00000000 未成熟
743210 1.00003360 未成熟
743200 1.00000000 未成熟
743197 1.00000000 未成熟
743174 1.00000000 未成熟
743170 1.00000000 未成熟
743122 1.00000000 未成熟
743100 1.00000000 未成熟
743077 1.00000000 未成熟
743050 1.00000000 未成熟
743011 1.00000000 未成熟
742984 1.00178480 未成熟
742964 1.00000000 未成熟
742955 1.00000000 未成熟
742926 1.00000000 未成熟
742921 1.00000000 未成熟
742916 1.00000000 未成熟
742870 1.00000000 未成熟
742854 1.00000000 未成熟
742849 1.00000000 未成熟
742848 1.00000000 未成熟
742804 1.00000000 未成熟
742791 1.00000000 未成熟
742779 1.00000000 未成熟
742767 1.00000000 未成熟
742742 1.00000000 未成熟
742692 1.00000000 未成熟
742644 1.00000000 未成熟
742639 1.00000000 未成熟
742625 1.00003360 未成熟
742574 1.00000000 未成熟
742549 1.00000000 未成熟
742514 1.00000000 未成熟
742509 1.00000000 未成熟
742505 1.00000000 未成熟
742494 1.00000000 未成熟
742472 1.00000000 未成熟