ubtc
矿池算力
(H/s)
loading...
日理论收益
(每 TH/s)
0.11023352
全网日理论产出币(UBTC) 0.1 万
剩余待挖(UBTC) 527.3 万
全网总量(UBTC) 2,000.0 万
26.4%
剩余待挖

比特联储(United Bitcoin,官网:https://www.ub.com/),于2017年12月12日,比特币第498777个区块产出时,诞生的分叉币,总数2000万个。它采用8M扩容升级以及隔离见证支持,加入全新的智能合约特性,并计划支持闪电网络。另外,它最为精妙的是其核心思想,将所有沉睡的(不活跃的)比特币信用价值二次利用起来,造福世界。算法与比特币算法一致。

起付 0.1 UBTC
PPS 费率 3%
收益对比 77% BTC
价格 $1.27 (ubtc)
挖矿地址 ubtc.vvpool.com:5559
算法 sha256
矿工数 9
难度 127,743,333
当前区块 669518
区块间隔时间 60 秒
矿池过去24小时挖出的区块数 53

简明教程

挖矿软件

挖矿工具:SHA256算法的矿机(比特币矿机),如蚂蚁S9,神马M3,阿瓦隆A7等
(有外网渠道的话,建议下载官方原版矿工软件。另外,使用原版软件的,请务必仔细阅读链接网页中,开发者对软件的描述以及“help”或者“readme”文件)

设置挖矿

URL:
ubtc.vvpool.com:5559
Worker:
您的钱包地址.矿工号

详细教程

ubtc 矿池算力


矿池特色

多种高收益小众币
给您的矿机更多选择
完全匿名挖矿,监控挖矿
免登录,一键直达
旱涝保收的PPS收益模式,
挖矿无需承担孤块等技术风险
采用多家DDoS高防服务
杜绝DDoS分布式服务器攻击
多机热备服务器,
保证矿池服务高稳定性
全面的数据监控,
实时监控矿机算力和挖矿收益

过去50个区块

区块高度 时间 数量 状态
669505 1.00000000 未成熟
669498 1.00000000 未成熟
669432 1.00000000 未成熟
669429 1.00000000 未成熟
669376 1.00000000 未成熟
669363 1.00000000 未成熟
669343 1.00000000 未成熟
669342 1.00000000 未成熟
669268 1.00000000 未成熟
669212 1.00000000 未成熟
669207 1.00000000 未成熟
669149 1.00000000 未成熟
669147 1.00000000 未成熟
669135 1.00010000 未成熟
669131 1.00000000 未成熟
669130 1.00000000 未成熟
669065 1.00000000 未成熟
669040 1.00000000 未成熟
669033 1.00000000 未成熟
669025 1.00000000 未成熟
669021 1.00000000 未成熟
669011 1.00000000 未成熟
669002 1.00000000 未成熟
668997 1.00000000 未成熟
668985 1.00000000 未成熟
668979 1.00000000 未成熟
668966 1.00000000 未成熟
668958 1.00000000 未成熟
668948 1.00000000 未成熟
668944 1.00000000 未成熟
668942 1.00000000 未成熟
668937 1.00000000 未成熟
668932 1.00000000 未成熟
668921 1.00000000 未成熟
668918 1.00000000 未成熟
668917 1.00000000 未成熟
668853 1.00000000 未成熟
668791 1.00000000 未成熟
668750 1.00000000 未成熟
668706 1.00000000 未成熟
668699 1.00000000 未成熟
668656 1.00000000 未成熟
668638 1.00003680 未成熟
668637 1.00000000 未成熟
668524 1.00000000 未成熟
668521 1.00000000 未成熟
668514 1.00000000 未成熟
668504 1.00000000 未成熟
668470 1.00000000 未成熟
668455 1.00000000 未成熟