ubtc
矿池算力
(H/s)
loading...
日理论收益
(每 TH/s)
0.04440566
全网日理论产出币(UBTC) 0.1 万
剩余待挖(UBTC) 537.9 万
全网总量(UBTC) 2,000.0 万
26.9%
剩余待挖

比特联储(United Bitcoin,官网:https://www.ub.com/),于2017年12月12日,比特币第498777个区块产出时,诞生的分叉币,总数2000万个。它采用8M扩容升级以及隔离见证支持,加入全新的智能合约特性,并计划支持闪电网络。另外,它最为精妙的是其核心思想,将所有沉睡的(不活跃的)比特币信用价值二次利用起来,造福世界。算法与比特币算法一致。

起付 0.1 UBTC
PPS 费率 3%
收益对比 56% BTC
价格 $3.07 (ubtc)
挖矿地址 ubtc.vvpool.com:5559
算法 sha256
矿工数 9
难度 65,536
当前区块 563902
区块间隔时间 60 秒
矿池过去24小时挖出的区块数 76

简明教程

挖矿软件

挖矿工具:SHA256算法的矿机(比特币矿机),如蚂蚁S9,神马M3,阿瓦隆A7等
(有外网渠道的话,建议下载官方原版矿工软件。另外,使用原版软件的,请务必仔细阅读链接网页中,开发者对软件的描述以及“help”或者“readme”文件)

设置挖矿

URL:
ubtc.vvpool.com:5559
Worker:
您的钱包地址.矿工号

详细教程

ubtc 矿池算力


矿池特色

多种高收益小众币
给您的矿机更多选择
完全匿名挖矿,监控挖矿
免登录,一键直达
旱涝保收的PPS收益模式,
挖矿无需承担孤块等技术风险
采用多家DDoS高防服务
杜绝DDoS分布式服务器攻击
多机热备服务器,
保证矿池服务高稳定性
全面的数据监控,
实时监控矿机算力和挖矿收益

过去50个区块

区块高度 时间 数量 状态
563901 1.00000000 未成熟
563900 1.00000000 未成熟
563899 1.00000000 未成熟
563898 1.00000000 未成熟
563897 1.00000000 未成熟
563896 1.00000000 未成熟
563895 1.00000000 未成熟
563894 1.00000000 未成熟
563893 1.00000000 未成熟
563892 1.00000000 未成熟
563891 1.00000000 未成熟
563890 1.00000000 未成熟
563884 1.00100000 未成熟
563883 1.00000000 未成熟
563881 1.00000000 未成熟
563873 1.00000000 未成熟
563872 1.00000000 未成熟
563871 1.00000000 未成熟
563870 1.00000000 未成熟
563869 1.00000000 未成熟
563868 1.00000000 未成熟
563867 1.00000000 未成熟
563866 1.00000000 未成熟
563865 1.00000000 未成熟
563864 1.00000000 未成熟
563863 1.00000000 未成熟
563862 1.00000000 未成熟
563861 1.00000000 未成熟
563860 1.00000000 未成熟
563858 1.00000000 未成熟
563853 1.00000000 未成熟
563852 1.00000000 未成熟
563851 1.00000000 未成熟
563850 1.00000000 未成熟
563849 1.00000000 未成熟
563848 1.00000000 未成熟
563847 1.00000000 未成熟
563846 1.00000000 未成熟
563845 1.00000000 未成熟
563844 1.00000000 未成熟
563843 1.00000000 未成熟
563842 1.00000000 未成熟
563841 1.00000000 未成熟
563840 1.00300000 未成熟
563829 1.00013107 未成熟
563826 1.00065535 未成熟
563825 1.00000000 未成熟
563824 1.00000000 未成熟
563823 1.00000000 未成熟
563822 1.00000000 未成熟